top of page

Anesthesiologische Zorg Analyse

‘’Twee paar ogen zien meer dan één!’’, volgens dit principe analyseert VETAN de anesthesiologische zorg in uw praktijk. Er wordt advies gegeven over de verschillende manieren waarop de anesthesiologische zorg mogelijk verbeterd kan worden. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal onderwerpen:

  • Is de juiste apparatuur aanwezig en werkt deze naar behoren?

  • Zijn de anesthesiologische protocollen up-to-date volgens Evidence Based Practice?

  • Zijn de juiste medicijnen aanwezig en worden deze ook gebruikt?

  • Is er voldoende kennis en kunde aanwezig met betrekking tot monitoring, (patho)fysiologie, farmacologie en probleemoplossende vaardigheden?

  • Is de logistieke inrichting optimaal?

Benieuwd wat VETAN voor u kan betekenen?

bottom of page