top of page

Live Case Consultaties

"On the job learning" is een manier om specifieke kennis te vergaren. VETAN werpt samen met uw team van dierenartsen en paraveterinairen/dierenartsassistenten een blik op een casus naar wens. Dit kan gaan om moeilijke anesthesiologische of chirurgische procedures, te denken aan:

  • Cardiaal belaste patiënten;

  • (cardio)thoracale procedures;

  • Pediatrische/geriatrische patiënten;

  • ...

​​

Er wordt een anesthesiologisch plan opgesteld waarbij we rekening houden met de benodigde medische apparatuur en medicamenteuze strategieën. Door meteen te anticiperen op ontwikkelingen tijdens de operatie, kan Evidence Based Practice in de praktijk toegepast worden.

VETAN biedt met haar 24/7 bereikbaarheidsdienst ook een oplossing voor al uw acute patiënten! 

bottom of page