top of page
Open Site Navigation

VETAN

"Because anesthesia shouldn't keep you awake..."

"Because anesthesia shouldn't keep you awake..."

Trainingen & Cursussen

De combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden vormt de basis voor een goede skills training. VETAN biedt interactieve trainingen aan over diverse onderwerpen met verschillende niveaus van diepgang. Deze service wordt aangeboden in uw eigen praktijk en kan worden aangepast aan de wensen van uw team! 

 

In onderstaand trainingsoverzicht zijn de verschillende onderwerpen te vinden die wij op dit moment aanbieden. Uiteraard kan VETAN ook verschillende trainingen & cursussen combineren waarbij uw eigen vraagstukken uitvoerig behandeld worden.

Trainingsoverzicht 2022

​​Algemene onderwerpen 

 • Luchtwegmanagement en beademing, het nut van capnografie 

 • Anatomie en fysiologie van de longen en het hart 

 • Herkennen en erkennen van de complexe(re) anesthesiepatiënt 

 • Non-invasieve monitoring tijdens anesthesie en temperatuurmanagement 

 • ECG en veel voorkomende ritmes 

 • Veel voorkomende anesthesiemedicatie en hun (bij-)werking 

 • Communicatie in de OK 

 • ABCDE methodiek, systemische benadering van patiënten  

 • Circulatie en vloeistofmanagement 

 • De vitaal bedreigde patiënt tijdens anesthesie

 • Basic Life Support/Advanced Life Support

 

Patiënt specifieke onderwerpen 

 • Anesthesie bij cardiaal belaste patiënten 

 • Anesthesie bij pulmonaal belaste patiënten 

 • Anesthesie bij pediatrische patiënten 

 • Anesthesie bij geriatrische patiënten 

 • Anesthesie bij patiënten met internistische problemen (leverproblemen, nierproblemen, Diabetes Mellitus, Cushing, Addison etc.) 

 • Anesthesie bij een patiënt in (dreigende) shock 

 • Anesthesie bij de (multitrauma) patiënt in de acute fase 

bottom of page